CAO THANG - NIPPON JOB FAIR 2023

KOEI KIKO VIET NAM CO.,LTD
CÔNG TY TNHH MEIWA VIỆT NAM
JAL Engineering Co.,Ltd
ALL NIPPON AIRWAYS CO.,LTD
CÔNG TY TNHH PUNCH INDUSTRY MANUFACTURING  VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Kao Vietnam Co., Ltd.
STK.Co.,Ltd
SOUTHERN STEEL SHEET CO., LTD.
Công ty TNHH Việt Nam Suzuki
MURATA MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD
Aureole BCD Inc.,
Aureole unit – Devices manufacturing service INC.
FUJIKURA ELECTRONICS VIET NAM LTD.,CO. (FEVL)
Panasonic Vietnam Co., Ltd
SANDEN TECHNICAL CENTER OF VIETNAM CO.,LTD
ACECOOK VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
ASANO TAISEIKISO ENGINEERING CO., LTD.
SAPPORO VIETNAM LIMITED
Công ty TNHH Lâm Quang Đại
Ryomo Vietnam Solutions Co.,Ltd.
ACT Brain Việt Nam
MITSUBA VIETNAM TECHNICAL CENTER

DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

DOANH NGHIỆP NÓI VỀ TRƯỜNG

CỰU HS-SV NÓI VỀ TRƯỜNG