Danh sách việc làm ngành Ô tô

Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Cơ điện tử

Tiền Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THANH NIÊN

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

Cao đẳng

Ô tô, Cơ khí

Tp.HCM, Bình Dương