Danh sách việc làm ngành Ô tô

SIAM CITY CEMENT - INSEE

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Cơ điện tử

Bà Rịa - Vũng Tàu

SIAM CITY CEMENT - INSEE

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Bà Rịa - Vũng Tàu

SIAM CITY CEMENT - INSEE

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Đồng Nai

SIAM CITY CEMENT - INSEE

Cao đẳng

Ô tô, Cơ khí, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Đồng Nai

Công ty TNHH Vận hành Phát điện CHD Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử

Trà Vinh