Danh sách việc làm ngành Ô tô

Công ty TNHH Kỹ thuật tự động Việt Đông Hải

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THANH NIÊN

Trung cấp

Ô tô, Điện tử, Công nghệ thông tin, Kế toán

Tp.HCM

SIAM CITY CEMENT - INSEE

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Cơ điện tử

Bà Rịa - Vũng Tàu