BAN KẾT NỐI & HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

28.02.18 | 14958 |

BAN KẾT NỐI & HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Lĩnh vực phụ trách

1

Ngô Thị Thanh Bình

Phó Trưởng phòng KHCN & HTQT

090 9993716

thanhbinhnt@caothang.edu.vn

Điều phối chung

2

Nguyễn Thanh Hiệp

Phó Trưởng phòng CTCT-HSSV

028.38212360-12

nguyenthanhhiep@caothang.edu.vn

Duyệt tin tuyển dụng do doanh nghiệp đăng trên vieclam.caothang.edu.vn

3

Nguyễn Quốc Văn

Trưởng khoa Cơ Khí

090 7797139

nqvan@caothang.edu.vn

Cơ khí

4

Nguyễn Ngọc Thạnh

Trưởng khoa Cơ Khí Động lực

091 8462279

nguyenngocthanh@caothang.edu.vn

Ô tô

5

Đỗ Chí Phi

Trưởng khoa Điện-Điện tử

090 6767308

dochiphi@caothang.edu.vn

Điện – Điện tử

6

Lê Quang Huy

Trưởng khoa CN Nhiệt Lạnh

090 3775152

lequanghuy@caothang.edu.vn

Điện lạnh

7

Vũ Đình Kết

Trưởng BM Kinh tế

091 9107668

vudinhket@caothang.edu.vn

Kế toán

8

Nguyễn Vũ Dzũng

Trưởng khoa CNTT

090 3855358

nvdzung@caothang.edu.vn

Công nghệ thông tin

9

Nguyễn Văn Sĩ

Chuyên viên

091 3751465

nguyenvansi@caothang.edu.vn

Hỗ trợ chung