Giới thiệu

Giới thiệu

- Công ty Long Trường Vũ được thành lập từ năm 2002, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp chống ăn mòn, chống cáu cặn cho hệ thống lò hơi, hệ thống giải nhiệt và giải pháp làm sạch các thiết bị công nghiệp. 

2. Tầm nhìn và Khát vọng

-  Xây dựng môi trường làm việc an toàn và tiết kiệm.

3. Sứ mệnh

-  Mang đến cho các đối tác sự phát triển bền vững bằng việc cung cấp những giá trị gia tăng tối ưu như các hoạt động hỗ trợ huấn luyện đào tạo, xây dựng hệ thống kiểm soát, nghiên cứu và thử nghiệm các sản phẩm mới.

-  Kiến tạo một nền văn hoá doanh nghiệp luôn hướng đến giá trị nhân văn và tương lai tươi sáng cho thế hệ mai sau.

-  Khơi dậy tài năng tiềm ẩn của đội ngũ nhân sự, sống có hoài bão, làm việc có trách nhiệm và ý chí kiên định.

4. Giá trị

-  Sự cam kết.

    Thực hiện đúng những gì đã thoả thuận.

-  Sự minh bạch

    Mọi yêu cầu được xác định rõ ràng trước khi thực hiện.

-  Sự tích cực

    Luôn suy nghĩ và hành động tích cực.

5. Mục tiêu

-  Trở thành nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực xử lý nước và môi trường uy tín hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

6. Văn hoá

- Đặt uy tín và danh dự lên hàng đầu.

- Kỷ luật là sức mạnh của Long Trường Vũ.

- Trung thực là sự phát triển bền vững.

- Tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ và hỗ trợ mọi người là nền tảng cho mối quan hệ lâu dài.

- Luôn học hỏi và chia sẻ kiến thức là vũ khí cạnh tranh bất khả chiến bại.

- Xem khó khăn là chướng ngại cần phải vượt qua.

- Xem yêu cầu của khách hàng là động lực để phát triển.

- Xem sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu cần phải đạt được.

- Xem khách hàng là những người bạn đồng hành cùng chia sẻ những khó khăn.

- Không có thất bại tất cả chỉ là sự thử thách.

- Đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội là thước đo của sự thành công.

7. Cam kết với khách hàng

-  Mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng qua các hoạt động huấn luyện, đào tạo và xây dựng quy trình kiểm soát.

-  Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý để ngày càng nâng cao chất lượng.