Danh sách việc làm ngành Điện tử

CÔNG TY TNHH VINAMETRIC - KHÁCH SẠN SAIGON PRINCE

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH DIWA

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Khách sạn Majestic

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Locker & Lock

Cao đẳng

Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Locker & Lock

Cao đẳng

Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

PANASONIC SALES VIETNAM CO., LTD

Cao đẳng

Điện tử, Nhiệt lạnh

Tp.HCM