Danh sách việc làm ngành Điện tử

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI MÃ VẠCH

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG PHÁT

Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

MKT GROUP CORPORATION

Cao đẳng

Điện tử, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty CPTM Thanh Niên

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán

Tp.HCM

Trường Quốc tế Nam Sài Gòn

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

Cao đẳng

Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Long An

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Long An

Công ty TNHH XD TM DV Nguyễn Minh Hoàng

Cao đẳng

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM