Danh sách việc làm ngành Điện tử

Công ty TNHH Công Nghệ Tiềm Năng

Cao đẳng

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THANG MÁY TÂM PHÁT LỘC

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH AIOT BITECH

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Nhiệt lạnh, Tự động

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH AIOT BITECH

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Điện Alpha

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI MÃ VẠCH

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty CPTM Thanh Niên

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán

Tp.HCM