Danh sách việc làm ngành Nhiệt lạnh

CÔNG TY TNHH VINAMETRIC - KHÁCH SẠN SAIGON PRINCE

Cao đẳng, Trung cấp

Nhiệt lạnh, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Môi Trường Long Trường Vũ

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

Khách sạn Majestic

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

PANASONIC SALES VIETNAM CO., LTD

Cao đẳng

Điện tử, Nhiệt lạnh

Tp.HCM

VTP-OSC

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Tp.HCM

SIAM CITY CEMENT - INSEE

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Vận hành Phát điện CHD Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử

Trà Vinh