Danh sách việc làm ngành Nhiệt lạnh

Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Sanden Việt Nam

Cao đẳng

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT THƯƠNG

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Kế toán

Tp.HCM

Điện máy Trung Tín

Cao đẳng, Trung cấp

Nhiệt lạnh

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG (ESEC)

Cao đẳng

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Lê Quốc

Cao đẳng

Điện tử, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM