Danh sách việc làm ngành Nhiệt lạnh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG JUPI

Cao đẳng

Cơ khí, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI MÃ VẠCH

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Kin Hotel

Cao đẳng

Nhiệt lạnh

Tp.HCM

Công ty CPTM Thanh Niên

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán

Tp.HCM

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Phục Hưng

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Trường Quốc tế Nam Sài Gòn

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Long An

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Phục Hưng

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động

Tp.HCM