Danh sách việc làm ngành Nhiệt lạnh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH AIOT BITECH

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Nhiệt lạnh, Tự động

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH AIOT BITECH

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG JUPI

Cao đẳng

Cơ khí, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI MÃ VẠCH

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty CPTM Thanh Niên

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Long An

Công ty TNHH XD TM DV Nguyễn Minh Hoàng

Cao đẳng

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Nam Sài Gòn

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Long An

Công ty CPTM Thanh Niên

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CHINA STEEL & NIPPON STEEL VIỆT NAM

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử

Bà Rịa - Vũng Tàu