Danh sách việc làm ngành Tự động

Công Ty Cổ Phần Hạo Phương

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH DIWA

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH DIWA

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Kỹ thuật tự động Việt Đông Hải

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY NGUYÊN

Trung cấp

Cơ khí, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM, Đồng Nai

SIAM CITY CEMENT - INSEE

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Bà Rịa - Vũng Tàu

SIAM CITY CEMENT - INSEE

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Vận hành Phát điện CHD Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử

Trà Vinh

Công ty TNHH Hai thành viên Thiết Đan

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Bình Dương

CÔNG TY TNHH XNK CHÂU GIA BẢO

Trung cấp

Tự động

Long An