Danh sách việc làm ngành Tự động

Công ty TNHH Kỹ thuật tự động Việt Đông Hải

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẾN TRE

Cao đẳng

Cơ khí, Điện tử, Tự động

Bến Tre

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GAMMA

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TOÀN LAO ĐỘNG DẦU KHÍ NVC

Cao đẳng

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Kế toán

Tp.HCM