Danh sách việc làm ngành Tự động

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI MÃ VẠCH

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty CPTM Thanh Niên

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán

Tp.HCM

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Phục Hưng

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam

Cao đẳng

Ô tô, Cơ khí, Tự động, Cơ điện tử

Tiền Giang

Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam

Cao đẳng

Ô tô, Cơ khí, Tự động

Tiền Giang

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Phục Hưng

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động

Tp.HCM

Công ty CPTM Thanh Niên

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán, Điện tử truyền thông

Tp.HCM