Danh sách việc làm ngành Cơ khí

CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH STAR ELEC (VIỆT NAM)

Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH DIWA

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Kỹ thuật tự động Việt Đông Hải

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM