Danh sách việc làm ngành Cơ khí

Công ty TNHH Công Nghệ Tiềm Năng

Cao đẳng

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THANG MÁY TÂM PHÁT LỘC

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Kimberly Clark Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Bình Dương

CÔNG TY TNHH THANG MÁY ĐẠI VĨNH HƯNG

Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH THANG MÁY ĐẠI VĨNH HƯNG

Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH THANG MÁY ĐẠI VĨNH HƯNG

Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG JUPI

Cao đẳng

Cơ khí, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Tp.HCM