Danh sách việc làm ngành Cơ điện tử

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CONSTREXIM

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Sanden Việt Nam

Cao đẳng

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Khang Kiên

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT THƯƠNG

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Kế toán

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH GENERAL E&C

Cao đẳng

Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Sanden Việt Nam

Cao đẳng

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG (ESEC)

Cao đẳng

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM