Danh sách việc làm ngành Cơ điện tử

Công Ty Cổ Phần Hạo Phương

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

CÔNG TY TNHH VINAMETRIC - KHÁCH SẠN SAIGON PRINCE

Cao đẳng, Trung cấp

Nhiệt lạnh, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH VINAMETRIC - KHÁCH SẠN SAIGON PRINCE

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Môi Trường Long Trường Vũ

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH MTV Ngô Long Ân

Cao đẳng

Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH DIWA

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH DIWA

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Kỹ thuật tự động Việt Đông Hải

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Khách sạn Majestic

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM