Danh sách việc làm ngành Điện tử truyền thông

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI MÃ VẠCH

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

MKT GROUP CORPORATION

Cao đẳng

Điện tử, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Phục Hưng

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Siêu Nhật Thanh

Cao đẳng

Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty CPTM Thanh Niên

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán, Điện tử truyền thông

Tp.HCM