Danh sách việc làm ngành Điện tử truyền thông

Công Ty TNHH Điện Tử Công Nghiệp VINREPAIR

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công  ty TNHH Siêu Nhật Thanh

Cao đẳng

Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM