Danh sách việc làm ngành Điện tử truyền thông

Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Khang Kiên

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH GENERAL E&C

Cao đẳng

Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ZEGAL VIỆT NAM

Cao đẳng, Trung cấp

Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM