Danh sách việc làm ngành Điện tử truyền thông

CÔNG TY TNHH VINAMETRIC - KHÁCH SẠN SAIGON PRINCE

Cao đẳng, Trung cấp

Nhiệt lạnh, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH VINAMETRIC - KHÁCH SẠN SAIGON PRINCE

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH DIWA

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Khách sạn Majestic

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Locker & Lock

Cao đẳng

Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Locker & Lock

Cao đẳng

Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

SIAM CITY CEMENT - INSEE

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Bà Rịa - Vũng Tàu

SIAM CITY CEMENT - INSEE

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Lantro (Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM