Danh sách việc làm ngành Công nghệ thông tin

Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Sanden Việt Nam

Cao đẳng

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Sanden Việt Nam

Cao đẳng

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử

Tp.HCM

NHÀ HÀNG GOGI HOUSE

Trung cấp

Công nghệ thông tin, Kế toán

Tp.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THANH NIÊN

Trung cấp

Ô tô, Điện tử, Công nghệ thông tin, Kế toán

Tp.HCM