Danh sách việc làm ngành Công nghệ thông tin

Công ty TNHH Locker & Lock

Cao đẳng

Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Locker & Lock

Cao đẳng

Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Vận hành Phát điện CHD Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử

Trà Vinh

VI TÍNH HẢI ÂU

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Công nghệ thông tin

Tp.HCM