Việc Làm tìm thấy

POSCO - VIỆT NAM

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Bà Rịa - Vũng Tàu

POSCO - VIỆT NAM

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Bà Rịa - Vũng Tàu

POSCO - VIỆT NAM

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Bà Rịa - Vũng Tàu

VTP-OSC

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH DIWA

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DFURNI

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Công nghệ thông tin

Tp.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN OCM VIỆT NAM

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp

Long An

CÔNG TY TNHH MTV TM DV KỸ THUẬT AN ĐỊNH

Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Quản lý tài sản Premier Việt Nam

Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Tp.HCM