Việc Làm tìm thấy

Công ty TNHH TM SX Vạn Sự Lợi

Cao đẳng

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Lê Quốc

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Cơ điện tử

Tp.HCM, Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THANH NIÊN

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

Cao đẳng

Ô tô, Cơ khí

Tp.HCM, Bình Dương