Danh sách việc làm ngành Tự động

CTCP Dược Phẩm 3/2 (F.T. Pharma)

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG AN NINH KHAI PHÁT

Trung cấp

Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty Cổ phần Thang Máy Garuda

Trung cấp

Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty CPTM Truyền thông Tốc Độ

Cao đẳng

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Kimberly Clark Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Bình Dương

CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK THUẬN LỢI

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Long An

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM TÍN

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động

Long An