Danh sách việc làm ngành Tự động

NHÀ MÁY LUYỆN PHÔI THÉP - CN CTCP THÉP POMINA (POMINA3)

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Seicho

Cao đẳng

Ô tô, Cơ khí, Tự động

Tp.HCM

Công Ty Công Nghệ DC Tech

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động

Tp.HCM

Công Ty Công Nghệ DC Tech

Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH THATA VIỆT NAM

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động

Tp.HCM

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế

Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử

Tiền Giang

Cty TNHH CN NTC

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động

Tp.HCM, Bình Dương

Cty TNHH Hyosung Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Đồng Nai

Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động

Tp.HCM

Cty TNHH Hyosung Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử

Đồng Nai