Danh sách việc làm ngành Tự động

CÔNG TY CP PHÂN BÓN HÀ LAN

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Tự động

Long An

Talentnet

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Talentnet

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH P.M.C

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Tự động

Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẤT MỚI

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Tự động

Tp.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY IDEA

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Copyright © 2016 vieclam.caothang.edu.vn. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng