Nhóm phụ trách quan hệ Doanh Nghiệp

THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH CHÍNH

Stt

Họ và tên

SĐT

Email

Phụ trách

1

Trương Quang Trung

0918425094

truongquangtrung@caothang.edu.vn

Duyệt nội dung web

vieclam.caothang.edu.vn

2

Nguyễn Phùng Tấn

090 3380590

nguyenphungtan2004@yahoo.com

Điều phối chính

3

Ngô Thị Thanh Bình

090 9993716

ngo.thithanhbinh@gmail.com

Điều phối

4

Nguyễn Văn Vũ

090 8662050

vanvu0308@yahoo.com

Cơ Khí; Cơ Điện tử

5

Nguyễn Ngọc Thạnh

091 8462279

nguyenngocthanh209@gmail.com

Ô tô

6

Phan Đại Nghĩa

098 6457503

phandainghiamnc@gmail.com

Điện Công nghiệp; Điện lạnh; Tự động hóa

7

Vũ Đình Kết

091 9107668

vudinhket2002@gmail.com

Kế toán

8

Huỳnh Xuân Dũng

098 3426422

huynhxuandung@gmail.com

Điện tử Công nghiệp; Điện tử Viễn thông

9

Dương Trọng Đính

093 8415918

dinhseva@gmail.com

Công nghệ thông tin

10

Nguyễn Thanh Hiệp

0983894925

thanhhiep.caothang@gmail.com

Sinh viên

11 Nguyễn Văn Sĩ 0913751465 sicaothang@gmail.com Hỗ trợ chung