Danh sách việc làm ngành Ô tô

Công ty TNHH Hải Sơn

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Cơ điện tử

Long An

CÔNG TY CP SAMCO VINA

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM, Bình Dương