Danh sách việc làm ngành Nhiệt lạnh

Công ty TNHH Bitexco Văn phòng

Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

Silverland Sakyo Hotel and Spa

Trung cấp

Điện tử, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN PARAGON SÀI GÒN

Cao đẳng

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

CTY TNHH Dịch Vụ Giai Trí Karaoke Nnice

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Nhiệt lạnh, Công nghệ thông tin, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH XD TM DV Nguyễn Minh Hoàng

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

Khách sạn Lotte Legend Saigon

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

Chi nhánh phía Nam Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM