Danh sách việc làm ngành Nhiệt lạnh

Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng và Cơ điện Công trình ECMEC

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Nhiệt lạnh

Tp.HCM

Công ty TNHH MTV QL - VH - KT BĐS Hà Đô

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động

Tp.HCM

Công ty TNHH MTV SAVIHOMES

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

VTP-OSC

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Tp.HCM