Danh sách việc làm ngành Nhiệt lạnh

Cty TNHH Hyosung Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử

Đồng Nai

CÔNG TY SULECO

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY SULECO

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY SULECO

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Thiên Hương

Trung cấp

Điện tử, Nhiệt lạnh

Tp.HCM

Công ty TNHH VISUAL MERCHANDISING

Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Công nghệ thông tin, Kế toán, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công Ty Đầu Tư Địa Ốc Khang Nam

Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH MTV Phát triển dịch vụ ANZ

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động

Tp.HCM