Danh sách việc làm ngành Nhiệt lạnh

Công ty TNHH Khách sạn Kim Cương Xanh

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Melia Saigon Hotels

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Công nghệ thông tin

Tp.HCM

VTP-OSC

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Tp.HCM

VTP-OSC

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG PHONG THỊNH

Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà VNPT (PMC)

Cao đẳng

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty Cổ Phần Hùng Vương

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Tp.HCM

Cty TNHH Hyosung Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Đồng Nai

Công ty CP TMDV Thiếu Nhi Mới - NKID GROUP

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Cty TNHH Hyosung Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán, Điện tử truyền thông

Đồng Nai

Cty TNHH Hyosung Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử

Đồng Nai