Danh sách việc làm ngành Cơ điện tử

Công ty TNHH Kỹ Thuật Động Lực Servo

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Kỹ Thuật Động Lực Servo

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ ĐẠI TÍN

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM, Bình Dương, Long An

Việt Thắng Lợi

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KHUÔN MẪU QUỐC THẮNG

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH TM DV Công Nghệ Số

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MTS

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM