Danh sách việc làm ngành Cơ điện tử

Công ty TNHH Ống Thép Hòa Phát Bình Dương

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Cơ điện tử

Bình Dương

Công ty TNHH Bitexco Văn phòng

Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

Silverland Sakyo Hotel and Spa

Trung cấp

Điện tử, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN PARAGON SÀI GÒN

Cao đẳng

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

Ascenx Technologies Vietnam Ltd. Co.

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty Cổ phần Thang Máy Garuda

Trung cấp

Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty CPTM Truyền thông Tốc Độ

Cao đẳng

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH TATA INTERNATIONAL VIỆT NAM

Cao đẳng

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Đồng Nai, Tây Ninh, Long An