Danh sách việc làm ngành Cơ điện tử

Công ty Cổ phần công nghệ Plasma ứng dụng

Cao đẳng

Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

ERAI Asia

Cao đẳng

Cơ khí, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ ĐẠI LỢI

Cao đẳng

Cơ khí, Điện tử, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAM MINH - CN SÀI GÒN

Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Intech Pumps Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Eurotech Pumps-Valves-Paper Tech Co.,ltd

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nguyên Việt

Cao đẳng

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Kế toán

Tp.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Cơ điện tử

Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Trung Phu

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM