Danh sách việc làm ngành Cơ điện tử

Công ty TNHH Kimberly Clark Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Tự động, Cơ điện tử

Bình Dương

Công ty TNHH Kimberly Clark Việt Nam

Cao đẳng

Cơ khí, Tự động, Cơ điện tử

Bình Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TỦ BẢNG ĐIỆN HẢI NAM

Cao đẳng

Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh

Công ty TNHH Dược Phẩm Nhất Nhất

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Long An

Việt Thắng Lợi

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ điện tử

Tp.HCM

Việt Thắng Lợi

Trung cấp

Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty Cổ phần GAMMA

Cao đẳng

Điện tử, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công TNHH SX TM XNK & DV Thiên Bảo

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công TNHH SX TM XNK & DV Thiên Bảo

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH KMC VIETNAM

Cao đẳng

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Đồng Nai

Copyright © 2016 vieclam.caothang.edu.vn. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng