Danh sách việc làm ngành Điện tử truyền thông

Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thương Mại Nam Việt

Cao đẳng

Điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thương Mại Nam Việt

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH CHIENOWA VIỆT NAM

Trung cấp

Điện tử, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CTY TNHH TM DV DU LỊCH VÀ VIỄN THÔNG KHÁNH NAM

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Công nghệ thông tin, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty Cổ Phần Truyền Thông Sơn Ca

Cao đẳng

Điện tử, Công nghệ thông tin, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ NHẤT TRUNG

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Thành Nhân

Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Thành Nhân

Trung cấp

Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Thành Nhân

Trung cấp

Điện tử, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT ÂM THANH (ARTSOUND)

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Công nghệ thông tin, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT ÂM THANH (ARTSOUND)

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM