Danh sách việc làm ngành Điện tử truyền thông

Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam (tên viết tắt FOV)

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Bình Dương

Công ty TNHH Thiết bị Điện công nghiệp Quân Phạm

Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ban Mai

Cao đẳng, Trung cấp

Công nghệ thông tin, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Paramax Corporation

Cao đẳng

Điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Paramax Corporation

Cao đẳng

Điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Copyright © 2016 vieclam.caothang.edu.vn. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng