SINH VIÊN KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN

Chú ý: Chỉ dành cho HSSV Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng; Hướng dẫn đăng ký.


Thông tin đăng nhập:

Thông tin Sinh viên:

captcha

Nếu đã có tài khoản. Xin vui lòng Đăng nhập