First Solar Thông báo tuyển dụng tháng 8/2020 và quy trình phỏng vấn trong mùa dịch covid

18.08.20 | 2834 |

CƠ HỘI VIỆC LÀM THÁNG 8 VÀ QUY TRÌNH PHỎNG VẤN TRONG DỊCH COVID-19

First_solar_t8_2020

Quy_trinh_phong_van_First_solar_t8_2020

Covid bạn có lẽ ở nhà - Ở nhà bạn vẫn có thể phỏng vấn cùng First Solar.

Ứng tuyển ngay tại www.firstsolar.com/careers hoặc gửi hồ sơ ứng tuyển đến: dnmhiring@firstsolar.com