Giới thiệu

Công ty tiếp thị trực tuyến Sài Gòn – SGO là công ty đào tạo huấn luyện thương mại trực tuyến: Google Ads, Display Network Google, Yutube Ads – Video TrueView, SEO, Facebook Ads, Digital Marketing.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thương mại Marketing và kinh doanh Fast Food theo hình thức franchise (nhượng quyền) tại Vietnam.

Chúng tôi được vận hành, quản lý, liên kết bởi các chuyên gia Australia  các chuyên gia đã làm việc Google Southeast Asia.

Chúng tôi ở đây để giúp bạn phát triển nghề nghiệp, doanh nghiệp của mình và chúng tôi hiểu các mục tiêu nhu cầu phát triển của bạn không nhất thiết phải giống với những người khác.

Tăng trưởng có nghĩa là những điều khác biệt đối với các bạn, chúng tôi ở đây để truyền nghề giúp bạn phát triển các hoạt động kinh doanh trực tuyến và hỗ trợ, cung cấp dịch vụ thương mại marketing dựa trên hệ thống và kỹ năng của mình để đảm bảo bạn có một cơ sở bền vững, có lợi nhuận để từ đó phát triển. Các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi bao gồm:

  • Đào tạo phát triển nghề nghiệp cho cá nhân, quản lý, chủ doanh nghiệp, khởi nghiệp, kinh doanh tự do, học viên ….
  • Cung cấp các giải pháp cho các doanh nghiệp: Google Ads, Display Network Google, Yutube Ads – Video TrueView, SEO, Facebook Ads, Digital Marketing
  • Tiếp thị sản phẩm và Thương mại điện tử.
  • Kinh doanh Fast Food và nhượng quyền Brand do chúng tôi xây dựng tạo thành.
  • Kết nối thị trường và tư vấn thương hiệu, đầu ra cho sản phẩm.

Ngoài nhiệm vụ huấn luyện đào tạo, chúng tôi hỗ trợ các chủ doanh nghiệp, chuyên gia điều hành, quản lý, trưởng phòng, cá nhân đang kinh doanh tự do, khởi nghiệp…phát triển bền vững cho công việc kinh doanh của các bạn.

Khi huấn luyện, đào tạo chúng tôi chú trọng đến thực hành và cầm tay chỉ việc, tự làm để sau khóa học tất cả mọi học viên đều phải làm được. Đây là mục đích của chúng tôi hướng đến kỷ nguyên công nghệ số nhằm quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho người học nhằm xúc tiến thương mại cung cấp sản phẩm cho thị trường nội địa và quốc tế góp phần đưa sản phẩm Viet Nam ra thị trường Châu Á, Châu Úc, Châu Âu, Bắc Mỹ, …vvv.