Giới thiệu

Là Công ty TNHH MTV trực thuộc Công ty CP Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên cung cấp các dịch vụ: thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ; bảo dưỡng thường xuyên và đột xuất các công trình giao thông; thiết kế - tư vấn và chăm sóc cảnh quan cây xanh; tư vấn cung cấp phần mềm hỗ trợ thu phí, giữ xe; quản lý vận hành chung cư và cao ốc,.... chuyển đổi từ Xí nghiệp dịch vụ thu phí hoạt động từ năm 2002 tới nay.