Giới thiệu

Lantro (Việt Nam) là một phần của Tập đoàn LanTroVision, có Trụ sở chính đặt tại Singapore và thuộc MIRAIT Holding với Trụ sở chính tại Nhật Bản. Lantro (Việt Nam) đã mở tại Việt Nam được 14 năm với Trụ sở chính tại Hồ Chí Minh và hai Văn phòng đại diện tại Hà Nội và Đà Nẵng. Mục tiêu của chúng tôi ở đây là phát triển trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực Hạ tầng CNTT và mang lại nhiều giá trị hơn cho mọi người.