Giới thiệu

Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam (PVPIPE) là thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS) được thành lập ngày 26/4/2010 với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất ống thép dẫn dầu, dẫn khí phục vụ ngành công nghiệp Dầu khí trong nước và xuất khẩu Quốc tế, các sản phẩm cơ khí kết cấu thép, chân đế trụ điện gió, bình bồn áp lực.


Tuyển dụng

Cao đẳng, Trung cấp

Tiền Giang

30-06-2024 | 10 HSSV

Cao đẳng, Trung cấp

Tiền Giang

15-03-2023 | 10 HSSV