Giới thiệu

công ty chúng tôi là hiệp hội đầu tư 1 0 0% của công ty chính của nhật bản, được thành lập tại việt nam trong 2 0 1 2 năm.
đối với phần sản xuất mà khách hàng có, chúng tôi cũng đã làm việc trên nó trong một thời gian dài trong khu vực sản xuất bộ phận.
dựa trên sự quản lý của công ty, chúng tôi sẽ cung cấp các sản phẩm chất lượng nhật bản từ việt nam.

Chi tiết trong website : skmvn.vn