Giới thiệu

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tre Vàng hiện đang hoạt động trong lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng kho lạnh công nghiệp kể từ năm 2016.