Hướng Dẫn Sinh Viên Tạo Hồ Sơ Tìm Việc

16.01.18 | 7292 |

BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ (NẾU CHƯA CÓ TÀI KHOẢN)

- Truy cập website http://vieclam.caothang.edu.vn

- Chọn menu "Đăng ký". Sau đó chọn nút "HSSV".

1.JPG

hssv-dang-ky

- Điền đầy đủ tất cả các thông tin vào form đăng ký sau và nhấn nút “Đăng ký

hssv-kich-hoat-tk

- Sau khi đăng ký thành công sẽ có thông báo sau:

kich-hoa-thanh-cong

- Mở email lên và click vào link mà hệ thống đã gửi là xong.

 

BƯỚC 2: ĐĂNG NHẬP

- Truy cập website http://vieclam.caothang.edu.vn

- Chọn menu "Đăng nhập" và chọn nút "HSSV"

4.JPG

hssv-dang-nhap

- Điền Tên đăng nhập và mật khẩu vào form sau và nhấn nút “Đăng nhập”.

hssv-nhap-ten

- Sau khi đăng nhập thành công sẽ có giao diện quản trị như sau:

thong-tin-hssv

 

BƯỚC 3: TẠO HỒ SƠ TÌM VIỆC

- Chọn menu đăng việc làm mới từ menu bên trái phía dưới

menu-hssv

 

- Giao diện tạo hồ sơ như sau:

tao-ho-so-1

tao-ho-so-2

tao-ho-so-3

 

- Điền các thông tin cần thiết và nhấn nút “Lưu

- Khi đăng tin thành công thì hồ sơ ở trang thái chờ duyệt và phải đợi quản trị website duyệt hồ sơ thì mới xuất hiện bên ngoài web.

 

ĐỔI MẬT KHẨU

- Chọn menu “Đổi mật khẩu” từ menu bên trái phía trên

- Giao diện đổi mật khẩu như sau:

13.JPG

- Điền đầy đủ các thông tin và nhấn nút “OK”.

Chú ý: Khi đổi mật khẩu thành công thì lập tức hệ thống sẽ đăng xuất tài khoản của bạn. Bạn cần đăng nhập lại.