Việc Làm tìm thấy

CÔNG TY NHÂN CHÍNH

Cao đẳng

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH ORAI VN

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH ORAI VN

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Cơ điện tử

Tp.HCM

Cty TNHH Hyosung Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử

Đồng Nai

CÔNG TY SULECO

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM