Việc Làm tìm thấy

Công ty TNHH kỹ thuật Năng Lượng Xanh

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH kỹ thuật Năng Lượng Xanh

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí

Tp.HCM

VTP-OSC

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Tp.HCM

Công Ty TNHH Thiết Bị Gas Á Châu

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty CP TMDV Thiếu Nhi Mới - NKID GROUP

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty CP TMDV Thiếu Nhi Mới - NKID GROUP

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

Cao đẳng, Trung cấp

Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH MTV Phát triển dịch vụ ANZ

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM, Đồng Nai

VTP-OSC

Trung cấp

Điện công nghiệp

Tp.HCM

Công ty TNHH Thiết bị xăng dầu Hùng Phát

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM