Danh sách việc làm ngành Điện tử

CTCP Dược Phẩm 3/2 (F.T. Pharma)

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông số 1

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Kỹ thuật tự động Việt Đông Hải

Cao đẳng

Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

Silverland Sakyo Hotel and Spa

Trung cấp

Điện tử, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Ascenx Technologies Vietnam Ltd. Co.

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty CPTM Truyền thông Tốc Độ

Cao đẳng

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH TATA INTERNATIONAL VIỆT NAM

Cao đẳng

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Đồng Nai, Tây Ninh, Long An

Công Ty TNHH Cát  Vượng

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp

Tp.HCM