Danh sách việc làm ngành Điện tử

ManpowerGroup Vietnam

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

ManpowerGroup Vietnam

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

ManpowerGroup Vietnam

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử

Tp.HCM

ManpowerGroup Vietnam

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Khách sạn Kim Cương Xanh

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION

Cao đẳng

Điện tử, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION

Cao đẳng

Điện tử, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

H&H VIETNAM Technology J.S.C

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Tự động, Cơ điện tử

Bình Dương

II-VI Vietnam Ltd.Com

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Bình Dương