Danh sách việc làm ngành Điện tử

Công Ty TNHH Thiết Bị Gas Á Châu

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty CP TMDV Thiếu Nhi Mới - NKID GROUP

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty CP TMDV Thiếu Nhi Mới - NKID GROUP

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH MTV Phát triển dịch vụ ANZ

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM, Đồng Nai

Công ty TNHH Thiết bị xăng dầu Hùng Phát

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

CTCP Dược Phẩm 3/2 (F.T. Pharma)

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Cao đẳng

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH RCH Việt Nam

Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Long An