Danh sách việc làm ngành Điện tử

Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thương Mại Nam Việt

Cao đẳng

Điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH CHIENOWA VIỆT NAM

Trung cấp

Điện tử, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CTY TNHH TM DV DU LỊCH VÀ VIỄN THÔNG KHÁNH NAM

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Công nghệ thông tin, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty Cổ Phần Truyền Thông Sơn Ca

Cao đẳng

Điện tử, Công nghệ thông tin, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ NHẤT TRUNG

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công Ty TNHH Thiết Bị Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Sức Bật (Spiral)

Cao đẳng

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Phát triển dịch vụ ANZ

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Tp.HCM, Bình Dương

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Thành Nhân

Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Thành Nhân

Trung cấp

Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM