Danh sách việc làm ngành Điện tử

Công ty TNHH Kỹ Thuật Động Lực Servo

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

Việt Thắng Lợi

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH TM DV Công Nghệ Số

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MTS

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MTS

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Tp.HCM

Công ty CP TMDV Sơn Tùng Lâm

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán

Tp.HCM

Công ty TNHH Sức Bật (Spiral)

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán

Tp.HCM

Công Ty Cổ Phần Smartech

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử

Tp.HCM

Đông Phương Group

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Kỹ thuật tự động Việt Đông Hải

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Kỹ thuật tự động Việt Đông Hải

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM