Danh sách việc làm ngành Điện công nghiệp

Mapletree Vietnam Management Consultancy Co., Ltd (MVMC)

Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

CTY TNHH ANH TIN

Cao đẳng

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - KỸ THUẬT ĐIỆN ĐÔNG NAM Á

Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH MTV Gia An Bình

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MTI VIỆT NAM

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MTI VIỆT NAM

Cao đẳng

Cơ khí, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH TM - DV Hải Tâm

Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp

Tp.HCM

VPĐD Ceva Sante Animale tại TPHCM

Cao đẳng

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai

Công ty TNHH E-MART

Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

CTY KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN TÍN

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Công nghệ thông tin, Kế toán, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Copyright © 2016 vieclam.caothang.edu.vn. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng