Danh sách việc làm ngành Điện công nghiệp

Công ty Cổ phần công nghệ Plasma ứng dụng

Cao đẳng

Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH EPCIC

Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp

Tp.HCM, Long An

Eurotech Pumps-Valves-Paper Tech Co.,ltd

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nguyên Việt

Cao đẳng

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Kế toán

Tp.HCM

Công ty TNHH Kỹ Thuật Long Nhi

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp

Tp.HCM

Công Ty Cổ Phần Trung Phu

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM