Danh sách việc làm ngành Điện công nghiệp

ManpowerGroup Vietnam

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

ManpowerGroup Vietnam

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

ManpowerGroup Vietnam

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử

Tp.HCM

ManpowerGroup Vietnam

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Khách sạn Kim Cương Xanh

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Melia Saigon Hotels

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Công nghệ thông tin

Tp.HCM

VTP-OSC

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Tp.HCM

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phú Sĩ

Trung cấp

Điện công nghiệp

Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai

VTP-OSC

Cao đẳng, Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG PHONG THỊNH

Trung cấp

Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử

Tp.HCM

Cty TNHH Nhựa Phước Thành

Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM