Danh sách việc làm ngành Điện công nghiệp

CÔNG TY NHÂN CHÍNH

Cao đẳng

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Cty TNHH Hyosung Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử

Đồng Nai

CÔNG TY SULECO

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY SULECO

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY SULECO

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

ORGISCO LTD

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Vinatek

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG ĐẠI NAM

Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp

Tp.HCM, Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG ĐẠI NAM

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH VISUAL MERCHANDISING

Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Công nghệ thông tin, Kế toán, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Tích hợp Giải pháp Công nghệ Toàn Tâm

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Công nghệ thông tin

Tp.HCM