Danh sách việc làm ngành Công nghệ thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SIÊU THANH

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SIÊU THANH

Cao đẳng, Trung cấp

Công nghệ thông tin

Tp.HCM

Công ty TNHH Tin học Đa năng

Trung cấp

Công nghệ thông tin

Tp.HCM

Công ty TNHH Tin học Đa năng

Trung cấp

Công nghệ thông tin

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU NAM THẮNG

Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT ÂM THANH (ARTSOUND)

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Công nghệ thông tin, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

CÔNG TY CP KIM GIA PHẠM

Cao đẳng

Công nghệ thông tin

Tp.HCM

Công ty TNHH H2 Technology

Cao đẳng

Công nghệ thông tin

Tp.HCM

CTY KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN TÍN

Cao đẳng, Trung cấp

Điện tử, Điện công nghiệp, Công nghệ thông tin, Kế toán, Điện tử truyền thông

Tp.HCM