Danh sách việc làm ngành Cơ khí

Việt Thắng Lợi

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí

Tp.HCM

Việt Thắng Lợi

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp

Tp.HCM

TNHH Công Nghiệp

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí

Tp.HCM

TNHH Công Nghiệp

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí

Tp.HCM

CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ NHẤT TRUNG

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh Hưng Thịnh

Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh

Tp.HCM

Công ty TNHH Sức Bật (Spiral)

Cao đẳng

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM