Danh sách việc làm ngành Cơ khí

CÔNG TY SX HTD BÌNH TIÊN (BITI'S)

Trung cấp

Cơ khí, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Bao Bì MM Vidon

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Bình Dương

Công ty TNHH Bao Bì MM Vidon

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Bình Dương

CTY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ ĐẠI LỢI

Cao đẳng

Cơ khí, Điện tử, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Intech Pumps Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Eurotech Pumps-Valves-Paper Tech Co.,ltd

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM