Danh sách việc làm ngành Cơ khí

ManpowerGroup Vietnam

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

ManpowerGroup Vietnam

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

ManpowerGroup Vietnam

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử

Tp.HCM

ManpowerGroup Vietnam

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công Ty TNHH Quốc Tế ASN

Trung cấp

Cơ khí, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử

Tp.HCM

Cty TNHH Nhựa Phước Thành

Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM