Danh sách việc làm ngành Cơ khí

Công ty TNHH kỹ thuật Năng Lượng Xanh

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH kỹ thuật Năng Lượng Xanh

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí

Tp.HCM

Công Ty TNHH Thiết Bị Gas Á Châu

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty CP TMDV Thiếu Nhi Mới - NKID GROUP

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Kế toán, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Thiết bị xăng dầu Hùng Phát

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Cơ điện tử

Tp.HCM

CTCP Dược Phẩm 3/2 (F.T. Pharma)

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty CP SX BB TM Hùng Phát Hưng

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí

Tp.HCM

Công ty TNHH Elken International Việt Nam

Cao đẳng, Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp

Tp.HCM