Danh sách việc làm ngành Cơ khí

CTCP Dược Phẩm 3/2 (F.T. Pharma)

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Tự động, Cơ điện tử

Tp.HCM

Công ty TNHH Ống Thép Hòa Phát Bình Dương

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Cơ điện tử

Bình Dương

Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình

Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Điện tử, Điện công nghiệp, Nhiệt lạnh, Tự động, Cơ điện tử, Điện tử truyền thông

Tp.HCM

Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 14

Trung cấp

Cơ khí, Điện công nghiệp

Đồng Nai

CÔNG TY CP DẦU NHỚT VÀ HÓA CHẤT SÀI GÒN

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí, Kế toán

Tp.HCM

CÔNG TY CP DẦU NHỚT VÀ HÓA CHẤT SÀI GÒN

Cao đẳng, Trung cấp

Ô tô, Cơ khí

Tp.HCM