Giới thiệu

CÔNG TY TNHH MTV SX-TM-DV VIỆT THẮNG LỢI

NHÀ PHÂN PHỐI - ĐỘC QUYỀN NHÃN HIỆU HASAKA
CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ MAY VÀ MÁY MAY CÔNG NGHIỆP


Tuyển dụng

Cao đẳng, Trung cấp

Tp.HCM

24-09-2018 | 5 HSSV

Cao đẳng, Trung cấp

Tp.HCM

30-04-2018 | 3 HSSV

Cao đẳng, Trung cấp

Tp.HCM

31-12-2017 | 20 HSSV