Giới thiệu

Công ty P.M.C hoạt động từ năm 2005 và bắt đầu với con đường mới là cơ khí chính xác từ 2012. cho đến nay PMC đã đầu từ các trang thiết bị hiện đại và đang là nhà cung cấp uy tín cho các đối tác Nhật Bản tại Việt Nam.