Cong-ty-TNHH-MTV-Thuong-Mai-Dich-Vu-Dau-Khi-Bach-Ho20 Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Dầu Khí Bạch Hổ

Giới thiệu

Công ty TNHH MTV TMDV Dầu Khí Bạch Hổ (Bạch Hổ - PSC) được thành lập vào tháng 04/2009, với mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp và quản lý vận hành hệ thống khí chuyên nghiệp.


Tuyển dụng