Giới thiệu

Công ty TNHH MTV TMDV Dầu Khí Bạch Hổ (Bạch Hổ - PSC) được thành lập vào tháng 04/2009, với mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp và quản lý vận hành hệ thống khí chuyên nghiệp.


Tuyển dụng