Giới thiệu

  • Tự Tin là một công ty thiết kế và xây dựng các giải pháp điều khiển trong công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng, giải trí, toà nhà. Tự Tin đang sở hữu các nhãn hiệu công nghệ như KEN Controls, Knowledge Engineering, OPCS, OBMS, Greenfield đang được áp dụng rộng rãi tạicác dự án kỹ thuật cao tại Việt Nam và quốc tế.
  • Lĩnh vực: Cybernetis, Automatic Control, Web Services, Mobile apps, Online marketing,
  • Địa chỉ: Tòa nhà SBI, Room 202khu phần mềm Quang Trung.
  • Quy mô R&D: một phòng thí nghiệm Cơ-Điện tử (Mechatronics Lab), một phòng thí nghiệm CNTT-Truyền Thông (ICT Lab).
  • Một số khách hàng chính tại Việt Nam:Tổng công ty May Việt Tiến, Tổng công ty May Nhà Bè, Tổng công ty Thép Miền Nam, Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện THIBIDI, Công ty Cổ phần Bao Bì Giấy SOVI, Tổng công ty Khoan và dịch vụ dầu khí (PV Drilling).


Tuyển dụng