cong-ty-tnhh-ton-thep-VAN-DAT-THANH358 công ty tnhh tôn thép VẠN ĐẠT THÀNH

Giới thiệu


Tuyển dụng

Cao đẳng, Trung cấp

Bình Dương, Long An

31-08-2017 | 10 HSSV

Cao đẳng, Trung cấp

Bình Dương, Long An

08-08-2017 | 6 HSSV

Cao đẳng, Trung cấp

Bình Dương, Long An

08-05-2017 | 6 HSSV

Trung cấp

Tp.HCM, Bình Dương

15-06-2017 | 6 HSSV