Giới thiệu

Thành lập từ năm 2008, Ceva Sante Animale Vietnam (www.ceva.vn) là văn phòng đại diện chính thức của Ceva Sante Animale, công ty cung cấp thuốc và vaccine thú y từ Libourne, Pháp.

Tại Việt Nam, Ceva là một trong những nhà cung cấp dẫn đầu trên thị trường cung cấp các sản phẩm thú y cho heo và gia cầm