Giới thiệu

Công ty TNHH Thiết Bị Đóng Ngắt Mạch Điện Sunlight Việt Nam: 100% vốn đầu tư Singapore. - Qua 20 năm xây dựng và phát triển, là đơn vị hàng đầu sản xuất và lắp ráp các thiết bị đóng ngắt mạch điện, thiết bị phân phối điện, thiết kế, sản xuất và cung cấp các loại tủ phân phối và điều khiển hạ thế.


Tuyển dụng

Cao đẳng, Trung cấp

Bình Dương

30-04-2019 | 5 HSSV

Cao đẳng, Trung cấp

Bình Dương

15-05-2019 | 10 HSSV

Cao đẳng, Trung cấp

Bình Dương

15-03-2019 | 20 HSSV

Trung cấp

Bình Dương

15-12-2017 | 20 HSSV