Giới thiệu

Công Ty Trang thiết bị Y tế Việt Hưng chuyên về Thiết bị nha khoa cung cấp và bảo trì thiết bị nha khoa.

Làm việc trong môi trường ngành Y dược, khách hàng là những Bác Sỹ, Y Sỹ, những người có chuyên môn cao sẽ là điều kiện tốt để học hỏi trau dồi nhiều kỹ năng cho bản thân.

Bạn sẽ được áp dụng kiến thức đã học vào thực tế với nhiều chủng loại máy thiết bị Nha khoa Công nghệ cao nhất.

Môi trường làm việc thân thiện cùng học hỏi và giúp đỡ nhau.

Chúng tôi xây dựng nguyên tắc làm việc giúp phát huy tối đa năng lực nhân viên mà không tạo áp lực.

Mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững cho tất cả thành viên!