Giới thiệu

CÔNG TY CREDIT MANAGEMENT SERVICES (CMS)

Thành lập từ 2011. Đối tác quản lý tín dụng hàng đầu của các ngân hàng thương mại & công ty tài chính (NH & CTTC) tại Việt Nam. Một môi trường làm việc hết sức trẻ trung, năng động và cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến cao.


Tuyển dụng