Giới thiệu

Công ty TNHH Cơ Khí và Xây lắp Thủ Đức thành lập năm 2014, Là nhà chế tạo và cung cấp máy xây dựng chuyển nghiệp tại Việt Nam. Các sản phẩm chủ lực đã được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam và xuất khẩu;

- Máy trải bê tông xi măng 3 trục

- Máy Trải bê tông trống lăn VF450

- Máy đầm thước.

- Máy bó vỉa.

- Máy trộn vữa


Tuyển dụng