Giới thiệu

Hùng Phát Hưng được thành lập vào tháng 04 năm 2011, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì giấy carton 3 lớp, 5 lớp. Trong hai năm 2014 và 2015, Hùng Phát Hưng đã đầu tư thay đổi toàn bộ dây chuyền sản xuất mới 100% với công nghệ hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý bằng phần mềm ERP.

Luôn tìm tòi và áp dụng mọi giải pháp tốt nhất trong sản xuất bao bì giấy carton để đạt được các chuẩn mực về tiêu chuẩn chất lượng khắt khe, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.


Tuyển dụng

Cao đẳng, Trung cấp

Tp.HCM

30-11-2018 | 3 HSSV

Cao đẳng, Trung cấp

Tp.HCM

30-11-2018 | 3 HSSV